Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Dzień Prawosławnej Książki na Białorusi
Z błogosławieństwa metropolity Mińskiego i Zasławskiego Pawła Patriarszego Egzarchy całej Białorusi 10 marca bieżącego roku w Bibliotece Narodowej Białorusi odbędzie się uroczyste spotkanie Dzień Prawosławnej książki 2017.
W roku bieżącym spotkanie będzie związane z pięćsetleciem Białoruskiego drukarstwa. W 1517 roku w Pradze białoruski wieszcz i drukarz Franciszek Skaryna wydał Psałterz. Następnie ten oświeciciel i humanista przygotował i wydał pozostałe księgi Starego Testamentu, które zatytułowano Biblia Ruska. Głównym zadaniem Dni Prawosławnej książki jest pobudzenie młodego pokolenia do czytania literatury religijnej i nadanie jej osobliwej roli w życiu prawosławnego chrześcijanina. Dla Białoruskiej cerkwi prawosławnej ten dzień ma ogromne znaczenie dla moralnego wychowania ludzi i głębsze zrozumienie tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa. Organizatorami tego wydarzenia są Wydawnictwo Białoruskiej cerkwi prawosławnej, Biblioteka Narodowa Białorusi oraz klasztor żeński św. Elżbiety w Mińsku.
Franciszek Skaryna jest człowiekiem nietypowym urodził się między 1485 a 1490 rokiem. Zmarł około 1540 lub 1541 roku. Wyrósł w tradycji wschodniej, prawosławnej, w „sławnym mieście Połocku”, jak sam pisze o rodzinnym mieście, ale nauki pobierał w Krakowie, w Padwie zdał pomyślnie egzamin doktorski, pracował w Pradze i Wilnie. Ten doktor nauk lekarskich żył na styku dwóch wielkich tradycji, dwóch wielkich kultur. Styk, który nauczył go rozumienia tradycji nie jako wzorca do bezmyślnego odtwarzania, lecz jako dynamicznego dziedzictwa, stanowiącego intelektualne wyzwanie. Właśnie ten człowiek pogranicza i renesansu stał się sługą Pisma Świętego. Skaryna posługiwał się co najmniej sześcioma językami – hebrajskim, greckim, łaciną, polskim, czeskim i cerkiewnosłowiańskim – gdy dokonywał przekładu Pisma Świętego na język ruski. Wszystkie biblijne wydania zaopatrywał we własne przedmowy, posłowia i streszczenia rozdziałów. Zawarł w nich wielki ładunek wiedzy humanisty, filologa i nade wszystko chrześcijanina, człowieka z pogranicza średniowiecza i renesansu. W nich przekazał nam swoje przemyślenia typu „bez bojaźni Bożej, bez mądrości i bez dobrych obyczajów nie są w stanie ludzie pospolici żyć poczciwie na ziemi”, albo że „najwyższą mądrością jest rozmyślanie o śmierci i poznanie samego siebie i wspominanie tego, co ma nadejść”. Ruskie dzieło Franciszka Skaryny wyprzedza o kilkanaście lub kilkadziesiąt lat słynne polskojęzyczne wydania: Psałterza Krakowskiego (1532), Psałterz Walentego Wróbla (1539), Biblię Jana Leopolity oraz wydania niekatolickie. Wyprzedza nawet angielski przekład Nowego Testamentu, który wyszedł drukiem w 1525 roku, a cała Biblia w 1537. Skaryna pierwszą księgę wydrukował 6 sierpnia 1517 roku w Pradze. Był to Psałterz wraz z przedmową i krótkim posłowiem. W Pradze między 1517 a 1519 rokiem wyszły drukiem staraniem Skaryny niektóre księgi Starego Testamentu, stawiając go na czele słowiańskiej biblistyki. Był nie tylko tłumaczem, pisarzem, wydawcą i drukarzem. Był też sekretarzem i lekarzem wileńskiego biskupa Jakuba, nieślubnego syna Zygmunta I. W Wilnie zarabiał na życie również jako kupiec, a w Pradze, do której znów wrócił po okresie wileńskim, był królewskim ogrodnikiem i należał do ścisłego grona założycieli praskiego ogrodu botanicznego. Franciszek Skaryna stał się jedną z najważniejszych postaci kultury słowiańskiej.

o. Marian Romańczuk
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.09 21:37:58
← Powrót
Zuzia Opolska