Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
XII Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów
W dniach 9-10 lutego br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w Centrum Kultury Prawosławnej śww. Cyryla i Metodego w Warszawie odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów Religii Prawosławnej.

Celem dwudniowej konferencji było programowo-organizacyjne określenie nauczania religii w nowym systemie oświaty i ustalenie zadań w tym zakresie nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego oraz podnoszenie poziomu efektywności nauczania religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych przy uwzględnieniu zaleceń stawianych przez Kościół Prawosławny i Resort Edukacji Narodowej.

Konferencję rozpoczęto molebnem w Kaplicy Akademickiej śww. Cyryla i Metodego w Centrum Kultury Prawosławnej, odprawionym przez ks. prot. Pawła Sterlingowa – wizytatora nauczania religii prawosławnej dekanatów siemiatyckiego i warszawskiego.

Oficjalną część pierwszego dnia konferencji zapoczątkowało spotkanie z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski oraz przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej w osobach: P. Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Grażyna Płoszajska – Radca Ministra, P. Małgorzata Krasuska -Radca Ministra oraz Rzecznik Prasowy MEN. Spotkanie z Jego Eminencją Metropolitą Sawą i przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej było poświęcone tematowi: „Założenia reformy systemu oświaty i etapy jej realizacji ze szczególnym uwzględnieniem nauczania religii w aktualnych uwarunkowaniach funkcjonowania Cerkwi prawosławnej”.

Moderatorem konferencji był Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii – dr Jan Zieniuk. Udział w niej wzięło 22 wizytatorów i doradców metodycznych ze wszystkich diecezji PAKP.

Drugi dzień konferencji był poświęcony tematowi: „Jak wykorzystać strukturę organizacji nauczania religii w nowym systemie oświaty z uwzględnieniem dorobku minionego XXV – lecia – oprogramowania i działalności wydawniczej, w celu określenia aktualnych zadań nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego w podnoszeniu poziomu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia z religii prawosławnej – wymiana propozycji poglądów i doświadczeń uczestników w zakresie powyższego zagadnienia.

Konferencję zakończono podziękowaniami dla organizatorów i uczestników oraz wspólnym obiadem.

Ks. Andrzej Baczyński
za: www.orthodox.pl
Ewa Korszaczuk
Zamieszczono: 2017.02.12 13:30:57
← Powrót
Zuzia Opolska