Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Eleos
Erasmus+ w ELEOS
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej rozpoczął realizację kolejnego projektu wolontariatu zagranicznego w ramach Programu Erasmus+. W tym roku w naszych placówkach wsparcia dziennego gościmy sześciu młodych ludzi z pięciu krajów europejskich.

Zapraszając do naszej organizacji młodych Europejczyków jesteśmy w pełni świadomi, że wiążą oni z przyjazdem do Polski duże nadzieje na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty. Wolontariusze poprzez pracę z grupami dziecięcymi nabędą bogate doświadczenie w obszarze kompetencji pedagogicznych. Realizując różnorodne działania w świetlicach nauczą się planować, prowadzić i ewaluować działania skierowane do dzieci. Poznają podstawowe zasady pisania scenariuszy zajęć oraz przygotowywania niezbędnych pomocy dydaktycznych. Obserwując pracę doświadczonych pedagogów i socjoterapeutów nauczą się jak sobie radzić w sytuacjach agresji fizycznej lub przemocy słownej pomiędzy dziećmi, jak rozwiązywać konflikty powstałe pomiędzy nimi, a także jak ich negatywną energię przekształcać w konstruktywne działania podnoszące ich samoocenę.

Praca wolontariuszy europejskich w świetlicach ELEOS będzie miała znaczący wpływ na sposób funkcjonowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Staną się one bardziej otwarte na odmienne wartości, inne od znanych im stylów zachowania oraz wzorce postępowania, a przez to nauczą się szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodów. Kontakt z młodymi ludźmi z różnych krajów europejskich będzie dla nich impulsem do nauki języków obcych, przede wszystkim języka angielskiego. Pobyt wolontariuszy w naszych placówkach uświadomi dzieciom, że najważniejsze w życiu jest to co można samodzielnie osiągnąć poprzez własny wysiłek, naukę i pracę nad sobą, a przez to zniweluje prawdopodobieństwo, że już jako dorośli ludzie znajdą się one w grupie osób wykluczonych społecznie.

Realizacja projektu przyniesie również wymierne efekty dla ELEOS. Prowadząc działania z udziałem wolontariuszy zagranicznych będziemy mogli zweryfikować funkcjonujące w naszym Ośrodku standardy pracy, a także wypracować nowe metody współpracy z młodzieżą. Goszczenie wolontariuszy w naszych placówkach umożliwi nam przyjrzenie się naszym dotychczasowym metodom działania, a także stworzenie nowych algorytmów w prowadzeniu procesu uczenia się zarówno wolontariuszy zagranicznych jak i lokalnych działających na rzecz Ośrodka. Sprawdzone, efektywne działania będą przez nas powielane w pracy z innymi grupami młodzieżowymi, a także wykorzystane w realizacji nowych przedsięwzięć opartych na idei wolontariatu.

Efektem naszego projektu będą zauważone przez samych wolontariuszy, jak i osoby zaangażowane w realizację projektu zmian jakie zajdą zarówno w ich sposobie myślenia, jak i działania. Naszym sukcesem będzie możliwość żegnania się po zakończonym projekcie z osobami pewnymi siebie i swoich kompetencji, mobilnymi i otwartymi na nowe wyzwania, które czekają na nie w dorosłym, zawodowym życiu.

Projekt wolontariatu zagranicznego jest realizowany przez ELEOS dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.

za cerkiew.pl
Nowy projekt w Eleos
Od czerwca świetlice Eleos realizują nowy projekt pt. "Zamień używkę na rozrywkę". Projekt dofinansowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku i potrwa do grudnia 2014r.

Celem projektu jest edukacja podopiecznych świetlic o niekorzystnym wpływie używek na organizm, propagowanie zdrowego trybu życia i podkreślenie ważności różnych form aktywności fizycznej.
Świetlice będą organizowały liczne zajęcia i atrakcje, które - zgodnie z tytułem projektu, mają zamienić używki na zdrową rozrywkę.

Pierwszym etapem zajęć edukacyjnych było stworzenie gazetek o tematyce związanej z projektem. Dzieci stworzyły własne rysunki i wycinanki zachęcające do zdrowego i aktywnego trybu życia.

Informacje o dotychczasowych działaniach podjętych przy realizacji projektu "Zamień używkę na rozrywkę" będą zamieszczane na nowej, udostępnionej przez Eleos witrynie internetowej. Aby zobaczyć pracę wychowanków świetlic - KLIKNIJ TUTAJ.


Dni rodziny w świetlicy ELEOS
Ostatnie miesiące obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń w życiu świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. św. Mikołaja 5 w Białymstoku działającej przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia ELEOS. Po raz kolejny włączyliśmy się w działania w ramach Podlaskich Dni Rodziny organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Nasz projekt pt: „Globalnie, bo internetowo odkrywamy nasze rodziny na nowo” skierowany był do dzieci uczęszczających do placówki oraz ich rodzin: rodzeństwa, rodziców, dziadków.

Podążając za hasłem przewodnim tegorocznej XII edycji Dni Rodziny: „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera”, staraliśmy się zorganizować działania, które nie tylko pomogą w integracji rodzin i zacieśnianiu więzi, ale również stworzą okazję do nabycia nowej wiedzy i cennych umiejętności.

Na dobry początek zaprosiliśmy do świetlicy mamy naszych podopiecznych, które w ramach „Rodzinnego Gotowania” przygotowały razem z grupą świetlicową smaczne posiłki. Mamy zaskoczyły nas tajemnymi przepisami na najlepsze włoskie zapiekanki i „tęczowe desery”, które w ekspresowym tempie zniknęły ze stołów. Dzieci, poprzez aktywny udział w zajęciach, być może odkryły swoje ukryte talenty kulinarne, ucząc się krok po kroku jak przyrządzać poszczególne dania i zgłębiając przy tym tajniki zdrowego odżywiania. Nawet dorośli, przypomnieli sobie dziecięcą radość z tworzenia, podczas manualno-plastycznego spotkania pt: „Rodzinna Skrzynia Skarbów”. Każda rodzina zaprojektowała i ozdobiła kuferek do gromadzenia rodzinnych pamiątek, wśród których pojawiły się stare zdjęcia, listy, pamiątki, stare zabawki, magiczne przedmioty z dzieciństwa. Atmosfera sprzyjała opowiadaniu rodzinnych historii, tych śmiesznych i tych z dreszczykiem emocji. Kolejnym punktem naszych działań projektowych były „Międzypokoleniowe Zajęcia Komputerowe”, w trakcie których dorośli skonfrontowali stan swojej wiedzy o internetowych zagrożeniach i metodach zwiększania bezpieczeństwa w sieci, zaś młodsi wcielając się w rolę nauczycieli swoich rodziców, przekazali im m.in. jak poruszać się po facebooku i twitterze, wytłumaczyli czym jest awatar, spam czy internetowy łańcuszek. Miny rodziców podczas słuchania „wykładu” dzieci były bezcenne! W następnych dniach trwania projektu, rodzice zostali zaproszeni na warsztaty edukacyjne pod hasłem „Dziecko bezpieczne w Internecie” i wyposażeni w szereg praktycznych wskazówek, pokazujących jak z rozwagą i troską kontrolować kroki swojego dziecka w Internecie. By podsumować wiedzę o komputerowym świecie, zdobytą w trakcie projektu, zorganizowaliśmy „Turniej Bezpiecznych Gier Komputerowych” – rodzice kontra dzieci. Już po pierwszej rundzie, okazało się, że na „młodziaków” nie ma mocnych, chociaż tatusiowie śmiało walczyli o honor dorosłych. Z kroplami potu na czole zgłębiali tajniki „megacentrum zabezpieczeń” oraz „sieciomatu losującego” ze strony sieciaki.pl. Po zdrowej rywalizacji, przyszedł czas na ostatnią propozycję, czyli wspólne rodzinne wyjście do kina na film „Rio 2”.

Realizacja projektu umożliwiła rodzicom wspólne spędzenie czasu ze swoimi dziećmi w sposób aktywny, twórczy, być może nieznany do tej pory. Mamy świadomość, że czas z rodziną, powinien być najpiękniejszy, niestety ma to do siebie, że lubi umykać. Staraliśmy się więc zapełnić go takimi chwilami, by zachęcić rodziców do zaangażowania, poświęcania większej ilości uwagi oraz zainteresowania swoim pociechom. Mamy nadzieję, że wspólne projektowanie kuferków na pamiątki, rodzinne gotowanie nieznanych dotąd potraw, zdrowa rywalizacja w grach komputerowych czy rozwiązywaniu quizów i łamigłówek, zaprocentuje zacieśnieniem rodzinnych więzi, umocnieniem relacji oraz tworzeniem wspólnych doświadczeń i wspomnień, które staną się pamiątkami bycia razem. Wierzymy, że wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas warsztatów i spotkań przyczynią się do zmniejszenia ilości bezmyślnego surfowania przez dzieci w Internecie, a zamienią się na konstruktywne korzystanie z tego medium pod czujnym okiem świadomych rodziców.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu, które
otrzymaliśmy od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem " Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera ".

za cerkiew.pl
Razem tworzymy lepszy Internet w Eleos
„Razem tworzymy lepszy Internet” w Eleos

W dniu 17.03.2014r. w sali Kawiarni FAMA w Białymstoku zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące konkurs plastyczny pt. „Razem tworzymy lepszy Internet”. Został on zorganizowany z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2014, realizowanego projektu „Coś nowego dla każdego czyli świetlica w komplecie przy Internecie" dofinansowanego w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Podczas uroczystości została wyświetlona prezentacja 64 prac plastycznych, które wpłynęły do konkursu. Zostały wręczone dyplomy i nagrody zwycięzcom, osobom wyróżnionym oraz nagrody pocieszenia wszystkim wychowankom. Celem konkursu było podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie, uświadomienie jakie niebezpieczeństwa czyhają w Internecie i jak należy postępować, kiedy się pojawiają.

Zorganizowany konkurs jest to kolejne działanie w ramach współpracy ELEOS z Fundacją Dzieci Niczyje z Warszawy. z którą współpracujemy od kilku lat w kwestii propagowania bezpiecznych zachowań w sieci.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury za pomoc w organizacji tego spotkania.

za cerkiew.pl
WIELKOPOSTNA SKARBONKA
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej zaprasza wszystkich katechetów wraz z uczniami do udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Wielkopostna skarbonka 2014”.


Celem akcji jest zbiórka (do specjalnych skarbonek) pieniędzy zaoszczędzonych na zakupach czy rozrywkach podczas Wielkiego Postu. Zebrane środki finansowe zostaną przekazane trzem organizacjom charytatywnym – Diakonii Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ELEOS (Kościół prawosławny) oraz Caritas (Kościół rzymskokatolicki) na ich działania statutowe.


Zapraszamy wszystkich katechetów oraz osoby zainteresowane po odbiór skarbonek oraz plakatów informacyjnych do świetlicy socjoterapeutycznej mieszczącej się przy ul. św. Mikołaja 5 w Białymstoku (świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00; tel. 85 742 65 00).

za cerkiew.pl
Rzecznik praw dziecka w białostockiej świetlicy "Eleos"
Wczoraj jedną z naszych świetlic odwiedził bardzo dostojny i szczególnie dla nas ważny gość - Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka. Za jego sprawą placówkę przy ul. Dojnowskiej poza nami - podopiecznymi wypełniły media i licznie przybyli goście tj. Pan Wojewoda - Maciej Żywno, reprezentanci władz miejskich a także wychowawcy świetlic takiej jak nasza.

Celem spotkania była dyskusja na temat nowych przepisów prawnych dość restrykcyjnie regulujących m.in. jakie normy muszą spełnić pomieszczenia w których znajdują się świetlice socjoterapeutyczne. Ta sprawa to trudny "orzech do zgryzienia" dla naszych opiekunów ponieważ w związku z tym kilka placówek na terenie nie tylko miasta Białystok ale i całej Polski będą musiały być zamknięte.

Dla nas -wychowanków była to jednak okazja poznania wspaniałego człowieka -opiekuna naszych praw, który doskonale rozumie naszą sytuację w końcu sam był wychowawcą w takiej świetlicy przez 20 lat!

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze mimo pewnej tremy w obliczu tak licznie zgromadzonych mediów. Pan Marek został oprowadzony przez nas po świetlicy, obdarował nas upominkami, rozmawiał z nami ze szczerym zainteresowaniem i uwagą.

za Świetlice socjoterapeutyczne Eleos - strona na portalu społecznościowymWięcej o tym spotkaniu : TUTAJ


Eleos zaprasza do współpracy
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej od września 2013r. rozpoczyna realizację dwóch nowych projektów edukacyjnych skierowanych do wychowanków świetlic socjoterapeutycznych. W związku z realizacją tych przedsięwzięć poszukujemy wolontariuszy (osoby uczące się w szkołach średnich lub studenci).

Pierwszy projekt o tematyce profilaktyki uzależnień nosi tytuł "Wolontariuszy słuchamy- używki omijamy" i będzie realizowany w terminie wrzesień- grudzień 2013r. Działanie jest dotowane przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W ramach planowanych zadań wolontariusze zostaną przeszkoleni przez wykwalifikowanych trenerów podczas warsztatów tematycznych, a następnie samodzielnie przeprowadzą dwa spotkania edukacyjne z podopiecznymi wybranej świetlic ELEOS. Wspólne działania z podopiecznymi świetlicy zostaną podsumowane podczas profilaktycznego happeningu.

Drugi z planowanych projektów będzie realizowany od września 2013r. do czerwca 2014r. pod hasłem "Dla każdego coś nowego czyli świetlica w komplecie przy internecie". Zadanie dotowane jest przez Fundację Dzieci Niczyje z Warszawy. W ramach tego zadania wolontariusze po nabyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności podczas warsztatów edukacyjnych będą spotykać się z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych. Podczas tych spotkań wolontariusze poprzez różnego rodzaju gry i zabawy będą zachęcać wychowanków świetlic do bezpiecznego i konstruktywnego korzystania z Internetu. Dodatkowo wolontariusze będą wspierać grupy świetlicowe w przygotowaniu etiudy filmowej, wydawaniu gazetki świetlicowej, stworzeniu komiksu oraz , skonstruowaniu gry planszowej. W kolejnym etapie realizacji projektu wolontariusze zaproszą dzieci do wspólnej gry miejskiej oraz zabawy podczas festynu na świeżym powietrzu.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w realizacji przedstawionych powyżej projektów otrzymają certyfikaty potwierdzające ich zaangażowanie i nabyte doświadczenie w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Wolontariat jest również dobrą formą na poznanie swoich słabych i mocnych stron, a także doskonałym treningiem przed podjęciem pracy zawodowej. Można nauczyć się współdziałania w grupie, dotrzymywania terminów czy ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane zadania. Jednocześnie udział w takim wolontariackim projekcie daje wiele satysfakcji i poczucia konstruktywnie wykorzystanego czasu wolnego.

Osoby zainteresowane współpracą przy realizacji projektów prosimy o przesłanie swoich danych: imię i nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, stopień wykształcenia (szkoła średnia lub kierunek studiów) na adres e-mailowy: aniarogacz @ op.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 742 65 00.

Warto spróbować, serdecznie zapraszamy

za cerkiew.pl
Edukacyjny piknik Eleosu - Sieciaki na wakacjach
W tym roku ELEOS jako partner Fundacji Dzieci Niczyje z Warszawy i Fundacji Orange jest współorganizatorem pikniku edukacyjnego "Sieciaki na wakacjach". Akcja ma na celu edukowanie dzieci poprzez zabawę. W trakcie uczestnictwa w pikniku dzieci uczą się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać, poznają zasady bezpiecznego surfowania w sieci. Dowiadują się, jak chronić swoją prywatność w Internecie, a także jakie zagrożenia niosą za sobą internetowe znajomości.

Piknik odbędzie się 13 lipca (sobota) w godz. 12.00 – 16.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (tj. plac przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki).

Program imprez nawiązuje do fabuły edukacyjnego serwisu internetowego www.sieciaki.pl .
Na potrzeby pikników przygotowano bogatą ofertę, na którą składają się m.in. 6 atrakcyjnych stanowisk:

Mega Centrum Zabezpieczeń – 6 stanowisk komputerowych, wyposażonych w aplikacje umożliwiające edukację przez zabawę. Dzieci mają możliwość skorzystania z gier komputerowych m.in. Sieciaki – Misja Bezpieczny Internet, quizów, kursów e-learning;
Sieciokino – w którym dzieci mogą obejrzeć kreskówki oraz filmy na temat bezpieczeństwa w sieci. Po emisji każdego filmu, czy kreskówki dzieci biorą udział w konkursie, w którym mogą wykazać się wiedzą dotyczącą bezpiecznego surfowania w sieci.
Scena konkursowa – gdzie odbywają się konkursy z nagrodami i koncerty hip-hopowe. Na sieciakowych piknikach występuje zespół „W Dobrym Świecie”, który prezentuje piosenki o tematyce edukacyjnej.
SiecioMatLosujący, to miejsce, w którym dzieci odpowiadają na pytania quizowe na temat bezpieczeństwa w Internecie.
Sieciakowa Strefa Rozrywki – w której dzieci mogą kolorować sieciakowe kolorowanki i rozwiązywać quizy, rebusy i zagadki dotyczące radzenia sobie z zagrożeniami online.
Edukacyjna wyspa Orange – na której dzieci biorą udział z edukacyjnych zabawach i grach online, słuchają bajek oraz przeglądają bezpieczne strony z katalogu BeSt.


W trakcie zabawy podczas pikniku dzieci mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Młodzi internauci poprzez udział w sieciakowych konkurencjach zdobywają wiedzę o bezpiecznym Internecie oraz pakiety edukacyjne.


Dodatkowo podczas pikniku będą zorganizowane różnorodne działania animacyjne, które przygotowują organizacje pozarządowe: ELEOS, SZANSA, KLANZA, MAGIA PODLASIA, STOWARZYSZENIE JEDEN ŚWIAT, BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY. Znajdą się tutaj m.in. malowanie twarzy, tworzenie zwierząt z balonów, zabawy z chustą animacyjną, pokazy florystyczne, gry i zabawy integracyjne itp. Podczas pikniku „szaleni naukowcy” zaprezentują efektowne doświadczenia z dziedziny fizyki czy chemii.


Serdecznie zapraszamy.
Randka małżeńska z ELEOS
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS współpracuje z Białostocką Akademią Rodziny. W ramach tej współpracy zapraszamy wszystkich chętnych
na randkę małżeńską z filmem „Odważni” w Białymstoku w Kinie „TON” w niedzielę 16 czerwca 2013 r. godz. 16.30.

Projekcja filmu jest nieodpłatna, żeby zarezerwować miejsce należy dokonać rejestracji. Rejestracja na www.ckubialystok.pl w zakładce Akademia Rodziny.

Czterech mężczyzn, jedno powołanie: służyć i chronić. Jako oficerowie broniący prawa, stawiają czoła zagrożeniu każdego dnia. Jednakże, kiedy tragedia uderza w ich rodziny, ci ojcowie zmagają się ze swoimi nadziejami, lękami i wiarą. Z tej walki rodzi się decyzja, która całkowicie odmienia ich życie.
Film ze zwrotami akcji, trzymający w napięciu, ale też okraszony humorem. Film mówi o tym, że "serca ojców zwrócą się ku ich dzieciom, a serca dzieci zwrócą się ku ich ojcom". Film wstrząśnie emocjami i rzuci wyzwanie każdemu sercu - aby było... bohaterem!
Kolejna znakomita produkcja twórców filmu Fireproof (Ognioodporni) z niesamowicie mocnym przesłaniem dla wszystkich ojców!


Zapraszamy serdecznie!
--
Białostocka Akademia Rodziny
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. (85) 743 67 85
akademiarodziny@ckubialystok.pl
www.rodzina.bialystok.pl

za cerkiew.pl
Zostań wolontariuszem
Od wielu lat w pracę na rzecz Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej zaangażowani są wolontariusze. Pracują oni zarówno w świetlicach socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, jak też indywidualnie - z osobami starszymi na terenie miasta Białegostoku.


Jeśli chciałbyś zostać wolontariuszem - zatrzymać się, rozejrzeć dokoła i bezinteresownie podać dłoń tym, którzy potrzebują pomocy. Nie oczekując niczego w zamian podarować rzeczy, które choć niewymierne, są najcenniejsze w życiu człowieka: dobro, ciepło, uśmiech.

Przyjdź na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 7 kwietnia (niedziela) o godz.18.00 przy ul. Warszawskiej 47 (poddasze kamienicy)

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie pogotowie lekcyjne w ELEOS
W środę 3 kwietnia rozpoczną się pierwsze dyżury w ramach akcji Studenckie Pogotowie Lekcyjne. Blisko 70 studentów – głównie z Uniwersytetu w Białymstoku – będzie pomagać w odrabianiu lekcji podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych CARITAS oraz ELEOSu.

25 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne z wolontariuszami. Studenci dowiedzieli się m.in. na czym polega specyfika pracy świetlic socjoterapeutycznych i jakie potrzeby mają ich podopieczni.

Obecny na spotkaniu prof. Leonard Etel - rektor Uniwersytetu w Białymstoku pogratulował wolontariuszom postawy i życzył im wytrwałości. Ks. Grzegorz Kłoczko - dyrektor białostockiej Caritas, a także Marek Masalski – dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS przekonywali studentów, że wolontariat daje też ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia tym, którzy angażują się w pomaganie. W spotkaniu wzięli udział także dr hab. Jerzy Halicki – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich UwB, Marta Chomaniuk - koordynator świetlic ELEOSu, a także pracownice świetlic CARITAS. Przedstawiciele obu organizacji charytatywnych odpowiadali na pytania studentów dotyczące pracy z dziećmi i rodzajów prowadzonych w świetlicach zajęć.

Studenckim wsparciem w ramach akcji objęci zostaną podopieczni 4 świetlic oraz Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonych przez CARITAS, a także 5 świetlic ELEOSu. Dyżury wolontariuszy potrwają do końca roku szkolnego. Na koniec ich uczestnicy otrzymają zaświadczenia o tym, ile godzin pomagali w świetlicach i na czym polegała ich praca.

za cerkiew.pl
ELEOS dziękuje za głosy w AXN
Świetlica socjoterapeutyczna ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej wzięła udział w konkursie Telewizji AXN „Nakręcamy wyobraźnię”. Bardzo chcieliśmy zdobyć główną nagrodę - remont pomieszczeń świetlicowych, ale niestety Jury i Internauci zadecydowali inaczej. Pierwsze miejsce w tej rywalizacji zajęła świetlica "Serce dla serca" z Opola. Serdecznie gratulujemy wychowawcom pracującym w tej świetlicy, wolontariuszom, a przede wszystkim dzieciom, które wystąpiły w etiudzie filmowej. Mamy nadzieję, że odnowione pomieszczenia sprawią, że jeszcze chętniej wszyscy będziecie przychodzić do świetlicy i wspólnie spędzać czas, rozwijając swoje zainteresowania i pasje w gronie życzliwych osób.

Udział w tym konkursie również i nam przyniósł wiele pozytywnych wrażeń. Dzieci uczęszczające do świetlicy ELEOS po raz pierwszy miały okazję wziąć udział w kręceniu filmu z profesjonalną ekipą wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Etiuda, która powstała była przez nie oglądana wielokrotnie w świetlicy zarówno we własnym gronie jak i przy udziale rodziców. Nasi podopieczni byli bardzo dumni z odegranych przez siebie ról. Występ w filmie publikowanym na stronach internetowych i w Telewizji AXN pozwolił im na podniesienie własnej wartości i łagodniejsze spojrzenie na siebie samych.

Konkurs pozwolił nam również spojrzeć krytycznie na pomieszczenia, którymi dysponujemy. Długo zastanawialiśmy się jakie zmiany powinny się pojawić, żeby nasi podopieczni czuli się w świetlicy dobrze zarówno spędzając czas w grupie jak i działając indywidualnie. Postanowiliśmy "przerobić" funkcje naszych pomieszczeń tak, by dostosować je do potrzeb dzieci. Pracownia komputerowa już niedługo stanie się "pokojem nauki", a dotychczasowe miejsce pełniące rolę jadalni, sali zabaw i odrabiania lekcji przeistoczy się w bawialnię z kącikiem komputerowym. Dzięki tym prostym, nie wymagającym nakładów finansowych zmianom, o których przed udziałem w konkursie w ogóle nie myśleliśmy, zyskamy więcej przestrzeni, a co za tym idzie swobody i komfortu dla każdego kto odwiedzi naszą placówkę.

Patrząc z perspektywy czasu udział w konkursie Telewizji AXN przyniósł naszej świetlicy i jej wychowankom wiele pozytywnych korzyści. Być może nie materialnych, nie takich, które widać "gołym okiem", ale jesteśmy przekonani, że to czego doświadczyliśmy na długo pozostanie w pamięci naszych podopiecznych.

Bardzo serdecznie, z głębi serca dziękujemy wszystkim, którzy głosowali, rozpowszechniali informacje o naszym udziale w konkursie i trzymali za nas kciuki do samego końca. To bardzo ważne wiedzieć, że działania prowadzone przez ELEOS mają tak wielu zwolenników, którzy w każdej chwili są gotowi wesprzeć nasze akcje i projekty. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie.


za cerkiew.pl
Wspólnie wyremontujemy świetlicę ELEOS - głosowanie
Świetlica socjoterapeutyczna ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej znalazła się w ścisłym finale konkursu Telewizji AXN "Nakręcamy wyobraźnię”, nagrodą główną jest remont pomieszczeń świetlicowych oraz nowe wyposażenie.


Ten wymarzony remont jest na wyciągniecie ręki, jedyny warunek to zebranie jak największej ilości głosów Internautów. Tutaj zwracam się z ogromną prośbą właśnie do Ciebie - zagłosuj na nas! Wystarczy zebrać odpowiednią ilość głosów na stronie www.nakrecamywyobraznie.pl, w zakładce głosuj pojawi się etiuda filmowa nakręcona w świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS, wystarczy wcisnąć „oddaj głos”.


Nasz film nosi tytuł „Suma wszystkich nas czyli ELEOS nie tylko od kuchni”. Był on kręcony w świetlicy przy ul. Św. Mikołaja 5 w Białymstoku. Głównym bohaterem etiudy jest Kirył - wolontariusz z Bułgarii, który wspiera nas swoją pracą w ramach programu EVS Wolontariat Europejski. Fabuła filmu oparta jest na przyjeździe chłopaka do naszej świetlicy, poznaniu dzieci, zabawie z nimi, a także przygotowaniu potrawy uwielbianej przez wszystkie bułgarskie nastolatki. Odbiorcy filmu poznają razem z Kiryłem „życie świetlicy”, uczestniczą w wielu śmiesznych scenkach, a także mogą rozwiązywać przygotowane właśnie z myślą o nich zagadki i rebusy.


Zapraszamy do oglądania filmu, rozpowszechniania informacji o naszym udziale w konkursie, a przede wszystkim do głosowania. Głosy można oddawać od 25 lutego do 17 marca 2013 r.


Placówka istnieje od 15 lat, przez ten czas z naszej oferty skorzystało około 230 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica nigdy nie była gruntownie remontowana, a środki finansowe, którymi dysponujemy nie wystarczają na odnowienie wszystkich pomieszczeń. Zazwyczaj drobne prace odświeżające sale świetlicowe były wykonywane w „czynie społecznym” przez rodziców podopiecznych, wolontariuszy lub samych wychowawców. Teraz mamy szansę na renowację z prawdziwego zdarzenia.


za cerkiew.pl
Nowy projekt w Eleos
Świetlice socjoterapeutyczne działające przy ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej kierują swoją ofertę przede wszystkim do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W większości przypadków rodziny te znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ponad połowa rodziców to osoby długotrwale bezrobotne, systematycznie korzystające ze wsparcia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Rodzinie. Brakuje im pieniędzy na zakup wyżywienia, podręczników czy ubrań, więc rezygnują z wydatków na rozwój kulturalny dzieci i pogłębianie ich zainteresowań. Poza tym wielu z nich nie przywiązuje wagi do tak ważnych aspektów życia, jakimi są tolerancja, wielokulturowość czy życie wśród ludzi niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie.


Uświadamiając sobie konsekwencje takiego stanu rzeczy wychowawcy świetlic ELEOS postanowili przeprowadzić projekt pt. "Tanecznym krokiem w świat tolerancji". Działanie to jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku i będzie realizowane od marca do grudnia 2013r. Weźmie w nim udział grupa około setki dzieci w wieku 6-14 lat. Głównym celem projektu jest umożliwienie naszym podopiecznym dostępu do instytucji kultury takich jak kino czy teatr, kształtowanie ich umiejętności i rozwijanie talentów w obszarze tańca współczesnego, a także promocja idei przeciwdziałania wykluczeniom społecznym poprzez udział dzieci w cyklicznych zajęciach edukacyjnych. Założone cele zostaną osiągnięte poprzez udział podopiecznych świetlic ELEOS w cyklicznych warsztatach edukacyjnych pt: „Inny = ciekawy”, które obejmą takie tematy jak: tolerancja, szacunek, wielokulturowość, niepełnosprawność czy otwartość na drugiego człowieka. Dzieci będą również uczestniczyć w zajęciach nauki tańca współczesnego z wykwalifikowanym instruktorem oraz w wyjściach do wybranych instytucji kulturalnych zgodnie z aktualnym repertuarem.

Jesteśmy przekonani, że realizacja tego rodzaju projektów przynosi wymierne efekty naszej pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Nasi podopieczni stają się bogatsi w nową wiedzę, bardziej otwarci na otaczający je świat, a co najważniejsze zaczynają wierzyć w swoje siły, umiejętności i do tej pory ukryte talenty.

"Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku"

za cerkiew.pl
Akafist do Najświętszej Bogurodzicy Ku Czci Jej Cudownej Ikony Kielich Nieupijający
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia przy współpracy z Parafią Prawosławną pw. Św. Mikołaja dnia 29.10.2010r. zorganizował spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogurodzicy Ku Czci Jej Cudownej Ikony ,,Kielich Nieupijający”. Na wieczorne nabożeństwo przybyło ponad 50 osób. Po modlitwie wierni mogli wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym, które odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej. Spotkanie to było zaadresowane zarówno do osób, które same nadużywają alkoholu i nie mają kontroli nad piciem, jak też do osób, którym leży na sercu dobro nadużywających i uzależnionych. Podczas spotkania poruszony był temat wiary w uzdrowienie, sens leczenia i roli terapii. Ponadto, omawiano sposoby mobilizowania osób chorych do leczenia, poruszono temat wytrwałości w abstynencji oraz motywacji do jej rozpoczęcia. Wszystkich uczestników zachęcono do zadawania pytań, dzielenia się wątpliwościami, także w formie pisemnej.

Uczestnikom spotkania przedstawiono informacje na temat funkcjonowania Punktu Pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom działającego przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia ELEOS, oraz możliwości uzyskania porad terapeutycznych..

Terminy następnych spotkań połączonych z akafistem:
26.11.2010 i 17.12.2010 w cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy
ELEOS
Spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
Prawosławny ośrodek miłosierdzia Eleos przy współpracy z parafią pw. św. Mikołaja organizują spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akatystem ku czci Bogurodzicy i jej ikony ,,Kielich Nieupijający”.

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 29 października o godz.17.00 akatystem w cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku, po którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. św. Mikołaja 5 na spotkanie „przy herbacie” ze specjalistą psychoterapii uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia. Podczas takiego spotkania każdy będzie miał możliwość zasięgnięcia porady u specjalisty i otrzymać fachową pomoc.

Prawosławny ośrodek miłosierdzia Eleos stara się od 14 lat wychodzić naprzeciw tym wszystkim, którzy potrzebują i poszukują pomocy. Z myślą
o osobach uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych powstał Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, który mieści się
w budynku Eleosu przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku. Po poradę do Punktu może zgłosić się każda osoba borykająca się z problemem uzależnienia, bądź osoba współuzależniona.
Dzień rodziny w ELEOS
Jak co roku świetlicach socjoterapeutycznych oraz specjalistycznej placówce wsparcia dziennego działających przy ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia zostały zorganizowane Dni Rodziny. Każde przedsięwzięcie w świetlicach miało innych charakter jednak wspólnymi cechami była wspólna zabawa oraz integracja w gronie rodzinnym.

W świetlicy przy ul. św. Mikołaja w Białymstoku została zorganizowana wycieczka do Jurajskiego Parku Dinozaurów. Dzieci razem z rodzicami na własne oczy mogły zobaczyć gady, poznać w jaki sposób atakowały swoich wrogów, czym się żywiły, ile ważyły. Podopieczni mogli obejrzeć najpotężniejsze zwierzęta tamtych czasów, między innymi Tyrannosaurusie posiadającego głowę o 155 cm długości oraz Diplodokach, ważących 40 ton. Największą jednak atrakcją była możliwość „wsadzenia” swojej głowy w ogromną paszczę dinozaura. Kolejną niespodzianką dla dzieci była możliwość zabawy w parku linowym, skakanie na dmuchanym pajacu oraz przejazd ciuchcią. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe miniaturowe dinozaury.

Z kolei w świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku odbył się Piknik Rodzinny połączony z obchodami Dnia Matki. Dzieci długo przygotowywały się do tego wydarzenia. Robiły biżuterie dla mam, własnoręcznie przygotowywały zaproszenia oraz plakaty, piekły kruche ciasteczka i ciasta, robiły sałatkę. Piknik rozpoczął się uroczystym występem. Podopieczni recytowali wiersze, zaśpiewali ,,Sto lat’’ oraz wręczyli kwiaty z okazji Dnia Matki. Następnie zaprosili swoje rodziny na poczęstunek po którym odbył się pokaz talentów. Każde dziecko mogło zaprezentować to w czym jest najlepsze, czym chciałoby się pochwalić. Rodzice oklaskiwali między innymi: występ kabaretu, żywą piramidę, pokaz orgiami oraz akrobacji. Później odbył się konkurs wiedzy o sobie. Rodzice i dzieci odpowiadali na jednakowe pytania, które sprawdzały jak dobrze znają swoje marzenia, oczekiwania, reakcje na sytuacje trudne. Na zakończenie odbył się mecz, który wzbudził wiele emocji.

Natomiast w supraskiej świetlicy ELEOS odbyło się spotkanie nazwane przez podopiecznych „Dniem Mamusi i Tatusia”. W tym szczególnym dniu dzieci postanowiły zaprezentować swoim rodzicom swoje różnorodne talenty w ramach programu artystycznego zatytułowanego „Dzieciaki mają talent show”. Podczas spotkania rodzice mogli podziwiać swoje pociechy w rolach gwiazd estrady. Jako piosenkarze wykonały utwory tj. „W taką ciszę” Universe czy „Do Mamy” K. Paschalskiej zaś jako tancerze wykonały układy do własnych choreografii. Talent aktorski naszych podopiecznych został zaprezentowany w przedstawieniu – komedii zatytułowanej „Na skraju leśnej puszczy”, do którego kostiumy i scenografię dzieci w znacznej mierze przygotowały same. Po programie pociechy wręczyły swoim rodzicom laurki i kwiaty a potem zaprosiły ich na słodki poczęstunek m.in. słodkości i upieczone własnoręcznie ciasta.

W przypadku Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego, mieszczącej się przy ul. św. Proroka Eliasza 3 w Białymstoku wychowankowie świetlicy, razem z rodzicami, braćmi i siostrami, stworzyli drużyny, które brały udział w licznych konkursach i zabawach. Najwięcej emocji wzbudziła gra, przygotowana specjalnie na tę okazję, na zasadach podobnych do popularnego programu “Idź na całość”, podczas której mogli wygrać ciekawe nagrody, m.in “Wyprawę w nieznane” z jednym z wychowawców. W czasie takiej wycieczki rodziny wspólnie rozwiązywały rebusy i zagadki oraz wykonywały razem zadania, za które otrzymywały fragmenty mapy. Dopiero po złożeniu całej mapy, okazywało się, dokąd prowadzi trasa wycieczki. Rodziny miały okazję konkurować między sobą w kręgielni oraz zjeść wspólnie kolację w pizzerii.

Świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Duboisa 25 zaprezentowała swoim bliskim przedstawienie teatralne pt. „Zabawa w Śpiącą Królewnę”. Przygotowali je pod kierownictwem mgr Marzeny Białkowskiej - nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 50, która wolontariacko przez wiele tygodni prowadziła z dziećmi zajęcia teatralne. Kostiumy i dekoracje teatralne dzieci przygotowały wspólnie z wychowawcami. Zaproszeni rodzice i rodzeństwo głośnymi brawami i pochwałami nagrodzili występujących aktorów. W dalszej części uroczystości członkowie rodzin wzięli udział w quizie rodzinnym - zdając egzamin ze znajomości wzajemnych zainteresowań i upodobań. Zwycięskie drużyny otrzymały tytuł Superrodziny (było ich wiele) i nagrody. Przyjemnie spędzony razem czas został zakończony wspólnym podwieczorkiem przy ciastkach.

Dzień Rodziny dla wszystkich podopiecznych stał się doskonałą okazją na wspólne, aktywne spędzenie czasu, tak różne od jedynego znanego im sposobu na chwile razem – przed telewizorem. Rodziny było miło zaskoczone i radosne ponieważ - jak mówiły - dawno nie spędziły w swoim gronie tak miło czasu. Chętnie i z radością brały udział we wspólnych zadaniach.

Wszyscy czekamy na Dzień Rodziny w przyszłym roku.

za cerkiew.pl
Jarmark Bożonarodzeniowy
W dniach 7 - 23 grudnia 2009 roku podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku Kościuszki w Białymstoku, komitet organizacji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2009 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 32 w Białymstoku, na podstawie pozwolenia Urzędu Miejskiego w Białymstoku (nr OrN.IV.5022-40/09) zorganizował zbiórkę pieniędzy poprzez sprzedaż wigilijnych świec. Zawiązany w tym celu Komitet został utworzony przez dwie organizacje, Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Koszty związane z przygotowaniem zbiórki wyniosły 82 zł, co stanowi opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na zbiórkę.

Dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego, Komitet otrzymał stoisko do dystrybucji świec, nie ponosząc dodatkowych kosztów przygotowania zbiórki. Łącznie rozprowadzono 517 sztuk świec oraz zebrano 5 333,80 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego wychowanków świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych ELEOS oraz na remont ośrodka kolonijnego dla dzieci z rodzin najuboższych Caritas Archidiecezji Białostockiej „Wzgórze Uśmiechu w Dolinie Rospudy” mieszczącego się w Karasiewie, gmina Bakałarzewo.

Wszystkim, którzy zechcieli wspomóc naszą akcję składamy serdeczne podziękowania.
Wigilia dla bezdomnych, ubogich i samotnych
6 stycznia 2010 ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia oraz Bractwo św. Mikołaja zorganizowały wspólnie spotkanie wigilijne dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych.

W budynku jadłodajni mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku gościły osoby ubogie i bezdomne, razem około sto osób. W tym roku wigilię dla naszych podopiecznych pomogli zorganizować pracownicy firmy DB Schenker, którzy przygotowali wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku mnóstwo tradycyjnych potraw. Bardzo dziękujemy za pomoc.

W Centrum Kultury Prawosławnej spotkały się przede wszystkim osoby samotne oraz ubogie. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyło około dziewięćdziesięciu osób. Zebrani goście podzielili się prosforą, życząc sobie dużo zdrowia, pomyślności i siły w pokonywaniu trudów dnia codziennego. W spotkaniu wziął również udział arcybiskup Jakub, a także księża z parafii św. Mikołaja.

Na koniec wigilii wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymały świąteczne paczki przygotowane przez pracowników Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Kolacje wigilijne dla osób samotnych i bezdomnych są organizowane od kilku lat. W każdym spotkaniu uczestniczy wiele osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie mogą świątecznych dni spędzić z rodziną.

Krystyna Czaban
Spotkanie świąteczne w ELEOS
W świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS działającej przy ul. św. Mikołaja 5 w Białymstoku, 23 grudnia odbyło się świąteczne spotkanie. Wzięły w nim udział dzieci uczęszczające do naszej placówki, ich rodzice, wolontariusze oraz wychowawcy.

Podczas spotkania śpiewaliśmy kolędy- zarówno te wywodzące się z tradycji Kościoła rzymskokatolickiego jak i prawosławnego. Można więc było usłyszeć m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Niebo i ziemla”, „Jezus malusieńki” czy „Uczora z wiaczora”. Rodzice i dzieci wzięli udział w świątecznych kalamburach, a także działaniach plastycznych m.in wspólnie przygotowywali papierowe aniołki do zawieszenia na bożonarodzeniowej choince. Na koniec spotkania wszyscy otrzymali świąteczne podarunki - paczki ze słodyczami oraz owocami.

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze. Dla naszych podopiecznych szczególne znaczenie miała obecność na spotkaniu rodziców. To dla nich bardzo ważne być z rodziną, nawet jeśli nie zawsze ta rodzina jest społecznie poprawna i często zmaga się z poważnymi problemami takimi jak alkoholizm, przemoc czy ubóstwo. Dla nich bliskość mamy czy taty to najpiękniejszy prezent pod choinkę. Było nam niezwykle miło towarzyszyć im w tych chwilach pełnych ciepłych gestów, uśmiechów i wspólnych działań.

Składamy serdeczne podziękowania Izie oraz Dawidowi Dubecowi, którzy zadbali o prawdziwie świąteczną oprawę naszego spotkania, a także przeprowadzili w naszej świetlicy zajęcia muzyczne, podczas, których dzieci uczyły się śpiewać kolędy.
Świetlica socjoterapeutyczna mieszcząca się przy ulicy Duboisa 25
Świetlica socjoterapeutyczna istnieje już od 2002 roku. W roku 2003 r. została przeniesiona z parafii pw. św. Ducha na Antoniuku do parafii pw. św. Jerzego na ulicę Kruczą. W tym miejscu funkcjonowała do grudnia 2007 r., po czym ponownie zmieniła swoją siedzibę na ul. Duboisa 25, gdzie istnieje do dnia dzisiejszego.Nasza placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00. Uczęszcza do niej piętnaścioro dzieci w wieku 9 – 14 lat. Pochodzą one z rodzin dysfunkcyjnych o bardzo szerokim wachlarzu problemów.

Dzieci przychodzą do świetlicy po zajęciach szkolnych gdzie przy wsparciu
wychowawców oraz wolontariuszy nadrabiają zaległości w swoim procesie dydaktycznym. Po odrobieniu lekcji dzieci mogą aktywnie spędzać czas. Biorą udział w różnego rodzaju zajęciach grupowych i indywidualnych takich jak: malowanie, praca przy komputerze czy gry planszowe.W trakcie pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość zjedzenia posiłku, który
przygotowują wspólnie z opiekunami.


Do stałych punktów programu opiekuńczo – wychowawczego naszej placówki należy
organizacja aktywnego, letniego i zimowego wypoczynku naszym podopiecznym. Dzięki pozyskanym funduszom i ludziom dobrej woli nasi wychowankowie zwiedzają różne zakątki Polski. Uczestnictwo w tego rodzaju wyjazdach wzbogaca ich edukacyjnie i duchowo.Jedną z form działalności świetlicy jest współpraca z rodzinami podopiecznych.
Oferujemy im pomoc w postaci paczek żywnościowych, wyprawek szkolnych, lekarstw oraz ubrań. Systematycznie spotykamy się z rodzicami naszych podopiecznych, pomagając im w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wychowawczych. Dzięki stałemu kontaktowi z pedagogami szkolnymi i kuratorami mamy możliwość dokładniejszego poznania struktury rodziny oraz tworzenia dzieciom indywidualnych programów terapeutycznych.Wychowawcy:

mgr Irena Maksymiuk
Anna Ostasiewicz


Nasz adres:

Świetlica Socjoterapeutyczna

ul. Dubois 25

15-349 Białystok

tel. 0 503 117 170

Osoby, które chciałyby wesprzeć działalność świetlicy prosimy o wpłaty na konto:
BANK PEKAO S.A. 31 1240 5211 1111 0000 4927 1768
Świetlica środowiskowa w Supraślu
Świetlica środowiskowa w Supraślu, działająca przy "Eleos" Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia, funkcjonuje od 1998 roku i mieści się w budynku przy Prawosławnym
Męskim Klasztorze Zwiastowania N.M.P., przy ul. Klasztornej 1. Otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 12.00 do 18.30. Obecnie z jej oferty korzysta grupa 14 wychowanków z terenu miasta i gminy Supraśl, w wieku od 8 do 14 lat.

Dzieci objęte opieką świetlicy pochodzą z rodzin zagrożonych różnego rodzaju
patologiami, ubogich, rozbitych i wielodzietnych. U większości z nich w rodzinnym
domu występuje problem alkoholowy. Powoduje to, iż od najmłodszych lat stykają się z negatywnym, destruktywnym zachowaniem, wulgarnym słownictwem, fizyczną i psychiczna agresją. W kilku domach występują zaburzone więzi rodzinne, a kilkoro dzieci pochodzi z rodzin niepełnych.

W chwili obecnej grupa świetlicowa składa się z 10 dziewcząt i 4 chłopców.
Podopieczni często są nadmiernie pobudzeni ruchowo lub zahamowani w kontaktach z innymi. Brak im pozytywnych doświadczeń i wzorców, niezbędnych w poznawaniu i rozumieniu siebie i najbliższego otoczenia. Większość wychowanków nie potrafi okazywać „ciepłych” uczuć i emocji. Relacje z rówieśnikami i innymi osobami opierają na słownej i fizycznej agresji. Większość z nich boryka się z rozległymi edukacyjnymi brakami, niepowodzeniami szkolnymi oraz brakiem motywacji do nauki.
Duży problem stanowi także nieuzasadnione opuszczanie zajęć w szkole. Dlatego też długofalowa, wielopłaszczyznowa i systematyczna praca z podopiecznymi świetlicy oraz z ich rodzinami może stać się dla nich szansą na „ucieczkę” z destrukcyjnego środowiska.

Poprzez realizację programu świetlicy chcemy przywrócić wychowankom poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Zmniejszyć ich napięcia lękowe i poczucie dezorientacji
związanych z sytuacją szkolną i domową. Stworzyć w nich pozytywne obrazy własnego „ja”, rodziny, najbliższego otoczenia. Nauczyć okazywania pozytywnych emocji, formułowania prostych komunikatów, wyrażających ich myśli i uczucia. Doprowadzić do utworzenia zintegrowanej, otwartej i wspierającej się małej społeczności, w której każdy - niezależnie od wyznania i problemów rodzinnych - będzie tak samo ważny. Zminimalizować istniejące zaległości w nauce szkolnej, nieuzasadnione nieobecności podczas zajęć lekcyjnych. Uaktywnić grupę rodziców, poprzez uczestnictwo w realizowanych przez świetlicę projektach, którzy jednocześnie będą współtwórcami miejsca dla swoich dzieci, a dla siebie nawzajem - swoistą grupą wsparcia.

Nasi podopieczni przychodzą do świetlicy po lekcjach. Po przyjściu ze szkoły
odrabiają prace domowe przy wsparciu wychowawcy i wolontariuszy. W ciągu tygodnia odbywają się zajęcia wyrównujące braki edukacyjne (min. z języka angielskiego), integracyjne z elementami socjoterapii, plastyczne, komputerowe, sportowe, taneczne, kulinarne. Dzieci uczestniczą także w wyjazdach do Białegostoku, gdzie wspólnie z wychowankami z innych świetlic "Eleos" uczestniczą w zabawach okolicznościowych oraz wyjściach na basen, lodowisko itp. W okresie zimowych i letnich ferii organizowany jest naszym podopiecznym wypoczynek poza terenem zamieszkania.

Świetlica współpracuje ze świetlicami działającymi w Białymstoku przy "Eleos"
Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia, a także z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Supraślu, pedagogiem szkolnym, katechetką religii prawosławnej - mgr Walentyną Makal, Akademią Supraską oraz Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Jana Teologa w Supraślu. Od 2008 roku, dekretem abp. Jakuba jako opiekun duchowy świetlicy, powołany został o. Mateusz (Ostapczuk).

Wychowawca:

Dorota Maksymiuk


Adres świetlicy:

ul. Klasztorna 1

16 – 030 Supraśl

tel. 085 718 32 02

e-mail: swietlica(dot)suprasl(at)op(dot)plNumer rachunku bankowego: BANK PEKAO SA 29 12405211 1111 0000 49255120

Świetlica socjoterapeutyczna mieszcząca się przy ulicy św. Proroka Eliasza
Jesteśmy najmłodszą placówką "ELEOS" Diecezji Białostocko–Gdańskiej. Funkcjonujemy od listopada 2007r., a od stycznia 2008 r. rozpoczęliśmy regularną pracę od poniedziałku do piątku w godz. 13-18 z grupą dzieci w wieku 7-15 lat., którą stanowią głównie wychowankowie z bloków socjalnych przy ul. św. Proroka Eliasza.

Dzieci przychodzą do placówki codziennie po lekcjach, otrzymują profesjonalną pomoc przy wyrównywaniu braków szkolnych, mogą skorzystać z dobrze wyposażonej kuchni, biorą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i ich samych, a wieczorem jedzą razem kolację, po której wspólnie sprzątają świetlicę. Zapewniamy im także opiekę podczas ferii i wakacji – byliśmy już na obozach terapeutycznych w Bacikach Średnich, Lidzbarku Welskim, Kalinówce Kościelnej i Stegnie. Placówka pracuje w środowisku szczególnie trudnym, rodziny często od pokoleń powielają negatywne wzorce zachowań. Często odwiedzamy naszych wychowanków w ich domach, rodziny mogą liczyć na naszą pomoc w postaci paczek żywnościowych, wyprawek szkolnych, ubrań i przede wszystkim udziału w opiece i wychowywaniu dzieci.

Wychowawcy:

Anna Chomik
mgr Barbara Rusinowicz-Maksymiuk


Nasz adres:

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego

ul. św. Proroka Eliasza 3 (wejście od szczytu bloku)

tel.: +48 519 622 330 (pn.-pt. 13-18)

+48 665 404 014Nr konta: BANK PEKAO SA 17124052111111001022993910
Świetlica socjoterapeutyczna mieszcząca się przy ulicy Warszawskiej 47
Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mieści się w kamienicy Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku. Nasza placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku od 13.00 do
19.00. Obejmujemy opieką dzieci pochodzenia polskiego i czeczeńskiego w wieku od 7 do 14 lat.

Nasi podopieczni zazwyczaj nie posiadają w domach dostatecznych warunków do snu, wypoczynku, spożywania ciepłych posiłków, dbania o higienę osobistą i odrabiania lekcji.

Do tej pory spędzali czas na ulicach do późnych godzin wieczornych, sami sobie organizując czas wolny. Nie zawsze były to zajęcia konstruktywne i bezpieczne dla ich życia i zdrowia. Grupa świetlicowa to dzieci, które są nadmiernie pobudzone lub też zamknięte w sobie, zalęknione i zahamowane w kontaktach z innymi. Brak im wartościowych doświadczeń i wzorców, niezbędnych w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz najbliższego otoczenia. Część z nich przejawia agresję słowną i fizyczną. Towarzyszą im również niepowodzenia szkolne i brak motywacji do nauki.

Dzieci przychodzą do świetlicy po zajęciach w szkole. Odrabiają lekcje i przygotowują się do sprawdzianów. Jeśli są głodne mogą sobie zrobić kanapki i napić się ciepłej herbaty. Po odrobieniu lekcji dzieci mają czas wolny, który wykorzystują na pracę przy komputerze, słuchanie muzyki, układanie puzzli czy zabawy ruchowe.
Każdego dnia odbywają się również zajęcia dla całej grupy. Są to zajęcia sportowe,
plastyczne, kulinarne, komputerowe, różnego rodzaju quizy i konkursy. Po zajęciach
dzieci wspólnie jedzą kolację, którą same sobie przygotowują z niewielką pomocą
wychowawców. Każdego dnia w świetlicy są wyznaczani dyżurni, których zadaniem jest uporządkowanie zabawek i książek, zmycie naczyń po kolacji. We wtorki i czwartki odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne, których celem jest lepsze poznanie każdego dziecka oraz pomoc w przystosowaniu się do środowiska, w którym ono żyje. Prowadzony jest także trening Zastępowania Agresji. Każdego roku staramy się też zapewnić dzieciom możliwość wyjazdu na kolonie letnie i ferie zimowe, a jeśli nie jest to możliwe organizujemy im półkolonie w miejscu zamieszkania.

Realizacja przygotowanego w świetlicy programu pozwala na wyrównywanie u naszych podopiecznych braków edukacyjnych i mikrodeficytów. W swojej pracy wychowawcy koncentrują się na adaptacji dzieci do środowiska społecznego, nauce konstruktywnego rozwiązywania problemów, oraz niwelowaniu zachowań agresywnych wśród wychowanków.
Wzmacniają w nich zachowania poprawne społecznie, dostarczają wartościowych wzorców, aby mogli tworzyć pozytywny obraz własnego „ja”, rodziny i najbliższego otoczenia. Przywracają im również poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zmniejszają napięcia lękowe oraz poczucie dezorientacji związane z sytuacją szkolną i domową. Wychowawcy starają się podejmować również szeroko pojętą współpracę ze szkołą, opieką społeczną, kuratorami, policją, innymi świetlicami oraz wszelkimi placówkami niosącymi pomoc dzieciom i ich rodzinom.

Wychowawcy:

mgr Kamila Packiewicz
mgr Katarzyna Zasim


Nasz adres:

Świetlica Socjoterapeutyczna

ul. Warszawska 47

15-950 Białystok

tel. 509544109 lub 508060951

Osoby, które chciałyby wesprzeć działalność świetlicy prosimy o wpłaty na konto:
BANK PEKAO S.A. 14 1240 5211 1111 0000 4930 0107
Świetlica socjoterapeutyczna mieszcząca się przy ulicy św. Mikołaja 5
Świetlica socjoterapeutyczna mieszcząca się przy ulicy św. Mikołaja 5 w Białymstoku działa od 10 lat. Nasza placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00. Obecnie systematycznie bierze udział w zajęciach piętnaścioro dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Pochodzą one z rodzin rozbitych, ubogich, niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym w domu rodzinnym. Nasi podopieczni przychodzą do świetlicy po zajęciach w szkole. Odrabiają lekcje i przygotowują się do sprawdzianów. Jeśli są głodne mogą sobie zrobić kanapki i napić się ciepłej herbaty.Po odrobieniu lekcji dzieci mają czas wolny, który wykorzystują na pracę przy komputerze (serwowanie po Internecie), oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, układanie puzzli czy zabawę na placu obok świetlicy. Każdego dnia odbywają się także zajęcia dla całej grupy. Są to zajęcia plastyczne (malowanie, wyklejanie, lepienie), taneczne (nauka tańców integracyjnych), komputerowe (wysyłanie e-maili, pisanie tekstów, rysowanie), ruchowe (zabawy z chustą animacyjną, granie w piłkę siatkową lub nożną, gry sportowe), kulinarne (przygotowywanie sałatek, dekorowanie kapek, pieczenie ciast), międzykulturowe, a także różnego rodzaju quizy i konkursy. Po zajęciach wszystkie dzieci jedzą wspólnie kolację, którą sami sobie przygotowują z niewielką pomocą wychowawców. Każdego dnia w świetlicy są wyznaczani dyżurni, których zadaniem jest uporządkowanie zabawek i książek, odkurzanie dywanu, podlewanie kwiatów i zmywanie naczyń po kolacji. W poniedziałki i wtorki odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne, które mają na celu lepsze poznanie każdego dziecka i jak najbardziej efektywną pomoc mu w przystosowaniu się do środowiska, w którym żyje.

W okresie ferii zimowych i wakacji staramy się zapewnić dzieciom uczęszczającym do naszej świetlicy wypoczynek poza miastem lub atrakcyjny sposób spędzania czasu na półkoloniach. Udało się nam zorganizować obozy w Warszawie, Gładyszowie i Krzywcu, Kretowinach, Ustce, Bielsku Podlaskim, Bacikach, Kalinówce, Lidzbarku, Stegnie. W czasie półkolonii wyjeżdżaliśmy na wycieczki do Białowieży i Supraśla.

Z naszymi podopiecznymi pracują także wolontariusze. Codziennie w świetlicy jest
ich co najmniej dwóch lub trzech. Można zawsze liczyć na ich pomoc przy odrabianiu lekcji lub przeprowadzaniu zajęć. Chętnie organizują też różnego rodzaju imprezy okolicznościowe (zapusty, zabawa choinkowa, Dzień Matki, Dzień Dziecka), a także zbierają fundusze na działalność świetlicy (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Aukcja Wielkanocna).

Bierzemy udział także w projekcie Wolontariat Europejski EVS. Jest to jedna z akcji Programu Komisji Europejskiej "Młodzież", które umożliwia wyjazd wolontariuszy z Polski do pracy w instytucjach non profit działających w różnych krajach europejskich, a także przyjazdy wolontariuszy z zagranicy. W ramach projektu EVS gościliśmy już wolontariuszy z Niemiec, Francji, Armenii, Gruzji oraz Szwecji.

Nasza świetlica jest również miejscem praktyk wielu studentów. Byli już u nas praktykanci z Jarosławia na Białorusi, studenci z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Policealnej Szkoły Pracowników Służb Socjalnych oraz Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji.

Wychowawcy:

mgr Anna Petelska
mgr Magdalena Kołodko


Nasz adres:

Świetlica Socjoterapeutyczna

ul. św. Mikołaja 5

15-420 Białystok

tel./fax. 0 85 742 65 00 lub 0 601 299 467


Osoby, które chciałyby wesprzeć działalność świetlicy prosimy o wpłaty na konto:
BANK PEKAO SA 14 1240 5211 1111 0000 4925 8785
Zuzia Opolska